İnsan Kaynakları Politikamız

Karacasu Tekstil olarak geleceğin teknolojilerini yaratma bilinciyle ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak; katma değeri yüksek üretime hizmet eden yenilikçi çözümlerimizle müşterilerimizin her anı için fark ve değer  yaratmayı hedefliyoruz.

Geliştirdiğimiz her teknolojide, sunduğumuz her hizmette insan odağını ve etik değerleri merkezimizde tutarak; ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayan bir çalışma ortamı ve ekosistem oluşturmayı önceliğimiz olarak görüyoruz.

Bu hedef ve önceliklerde; vizyon,  misyon ve değerlerimize göre bağlılığı yüksek, yenilikçi, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın, çeşitliliği takdir eden ve destekleyen, problem çözebilen, müşteri ve kalite odaklı yetkin çalışma arkadaşlarımızdan oluşan organizasyon yapımızı kurmayı amaçlıyoruz.

İnsan Kaynakları İlkelerimiz

Karacasu Tekstil olarak, kendi sektöründe bir dünya markası ve sürekli tercih edilen işveren olmak vizyonuyla  en iyi, adil ve işbirlikçi insan kaynakları süreç ve uygulamalarına odaklanıyoruz.

İşe alma kariyer yönetimi, eğitim & gelişim, ödül yönetimi gibi tüm insan kaynakları süreçlerinde fırsat eşitliği ve ayrımcılıkla mücadeleyi insan odaklı insan kaynakları yaklaşımımızın merkezinde tutarak; insan onuruna ve değerine yaraşır, iş sağlığı ve güvenliğin sağlanması başta olmak üzere modern, refah ve mutlu çalışma ortamları oluşturuyoruz.

Yasal çalışma saatlerine uyulmasını ve iş-yaşam dengesinin korunmasını sağlıyoruz ve teşvik ediyoruz.

Tüm çalışanların gelişimi yıllık bireysel hedefleri içinde yer alır ve bu doğrultuda performansları ölçülür. Gelişim için ve yüksek performans için sadece bilgi, beceri gelişimi değil, bunun yanı sıra yetkinlik gelişimlerini de ön plana çıkartmayı hedefliyoruz.

İş verimliliğin arttırılması, iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, iş yeri hayatının ve iş araçlarına erişimin kolaylaştırılması, teknik ve idari sorunlara hızlı çözümlerin bulunması, çalışanlara ücret dışı yan haklar sunulması, performansın objektif olarak ölçülerek çalışan mutluluğu ve refahının sağlanması için inisiyatifler alıyoruz.

Karacasu Tekstil olarak, sürekli gelişim ve yüksek performans için çalışanlarının gözünde şeffaf, açık, adil, duyarlı, geliştiren, çalışanların maddi ve manevi haklarını koruyan ve onların görüş ve önerilerini dinleyen bir şirket olmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz.

KENEVİR ELYAFI
Moda endüstrisi için en iyi sürdürülebilir ürün...
Kenevir karışımlı ipliklerimiz, üstün yumuşaklık, iyileştirilmiş kuruma oranları ve azaltılmış boncuklanma ile lüks, konforlu ve bakımı kolay kumaşlara dönüşürken, doğal kaynakların korunmasına ve karbon ayak izinin azaltılmasına yardımcı olur.
DETAYLI BİLGİ İÇİN